Verhalen

We kunnen onze diagnose niet wijzigen, maar we kunnen wel veranderingen aanbrengen in de manier waarop we willen leven.