Verschillende stadia van longkanker en mutatie testen

Een belangrijk onderzoek bestaat erin het stadium van uw kanker vast te stellen (stadiëring). De stadiëring omvat meerdere onderzoeken waarmee de artsen de graad van vooruitgang van de tumor kunnen bepalen, op basis van de omvang en het celtype waaruit de kanker bestaat.


Het TNM stadiëringssysteem wordt gebruikt voor de meeste kankertypes. Het geeft de arts belangrijke indicaties waarmee hij een prognose kan opstellen en de beste behandeling voor u kan bepalen.

Tumor size
T De letter T geeft de omvang van de hoofdtumor weer en de mate van uitbreiding ervan
Lymph nodes
N De letter N geeft weer in welke mate de lymfeklieren in de nabijheid van de tumor zijn aangetast
Other tumors
M De letter M geeft alle andere tumoren weer die door de verspreiding van kankercellen zijn veroorzaakt

Een cijfer van 0 tot 4 komt na de letter T, 0 tot 3 na de letter N en 0 of 1 na de letter N om de omvang van de hoofdtumor en de mate van uitbreiding van de kanker weer te geven.

De TNM combinatie geeft het stadium van uw tumor weer. Met deze informatie kan de arts u voorbereiden op de komende gebeurtenissen. Aarzel niet om uw eventuele vragen aan uw arts te stellen. Zo krijgt u een beter begrip van de situatie, en dit zal ook de samenwerking met uw arts verbeteren. Hieronder vindt u algemene beschrijvingen van de verschillende stadia alsook hun betekenis.


TUMORSTADIA

Stadium 0

De kanker heeft zich niet verspreid naar andere weefsels en blijft afgebakend in het slijmvlies van de longen.

Stadium I

De tumor kan meestal chirurgisch worden verwijderd. Hij heeft zich niet verspreid naar de lymfeklieren en is kleiner dan 5 cm.

Stadium II

De tumoren zijn iets groter en kunnen zich al dan niet hebben verspreid naar de lymfeklieren of naar andere regio’s van de longen. Een chirurgische ingreep kan nuttig blijken, maar is niet altijd mogelijk. Er kunnen andere behandelingen nodig zijn.

Stadium III

Waar de tumoren zich verspreid hebben buiten de long en/of in één of meerdere lymfeklieren. Een chirurgische ingreep is misschien niet mogelijk. Er zijn zeker andere behandelingen noodzakelijk, zoals chemotherapie of radiotherapie.

Stadium IV

De kanker heeft zich ver buiten de longen verspreid. Hij is over het hele lichaam uitgezaaid in andere organen en in de bloedsomloop. Een chirurgische ingreep is in de meeste gevallen geen optie om te overwegen.

Een nauwe samenwerking met het zorgteam is onontbeerlijk in dit stadium. Dit zal vermijden dat u wordt overspoeld door een stroom van informatie. Vraag welk type en welk stadium van longkanker u hebt en wat de implicaties zijn.


KEN UW MUTATIE

Het is ook belangrijk om te weten of uw kanker een mutatie bevat en welke mutatie. Deze informatie kan u helpen om, in overleg met uw arts, de beste behandeling voor u te kiezen. Er bestaan talrijke types longkanker, wat nog bijdraagt aan de verwarring; aarzel niet om vragen te stellen.

  • EGFR+
  • ALK+
  • KRAS+

Dit zijn de drie meest voorkomende mutatietypes bij longtumoren. Het opsporen van mutaties (wordt ook moleculaire profilering genoemd) is een onderzoek dat wordt uitgevoerd met een biopt van kankercellen. Het is belangrijk om te weten of uw kanker een mutatie bevat; aarzel niet om vragen te stellen aan uw arts.


ONTWIKKELING

Een diagnose van longkanker kan schrikwekkend zijn. Een natuurlijke reactie is de vraag: “Hoelang zal ik nog leven?”. Niemand kan deze vraag precies beantwoorden. Uw prognose, of uw toekomstige gezondheid, hangen af van verschillende factoren, namelijk het type kanker, het stadium en vooral de reactie op de behandeling. Het kan bijzonder frustrerend zijn als u geen antwoord krijgt op vragen die u zich stelt over de verwachte prognose. Maar het is nu eenmaal zo dat uw zorgteam niet kan voorzien hoelang u met longkanker zult leven. Werk goed samen met uw zorgteam zodat u zich op uw gemak voelt met uw therapeutisch plan. Blijf u inspannen om positief te blijven en om maximaal te genieten van elk moment.

Overlevingspercentage na 5 jaar

U hebt uw arts misschien horen praten over het overlevingspercentage na 5 jaar. Dit statistische gegeven hangt af van het kankerstadium van de persoon. Het wijst op het percentage personen dat nog in leven is vijf jaar na de diagnose.