Types behandeling

Er zijn evenveel behandelingen als er kankertypes zijn. Elke behandeling werkt echter op een andere manier. Elke persoon – en bijgevolg ook elke kanker – is uniek. U kunt erop rekenen dat er een team van artsen bestaat, waarvan elk specialist is in zijn domein, klaar om u zo goed mogelijk te helpen.

Op basis van het stadium van uw longkanker, de prognose en uw voorkeuren, zal uw zorgteam u een of meer van de volgende behandelingen voorschrijven. Hier moet worden vermeld dat de hieronder vermelde lijst van bijwerkingen niet volledig is. Aarzel niet om vragen te stellen aan uw zorgteam over bijwerkingen waarvan u op de hoogte moet zijn volgens de toegepaste procedure.


CHIRURGIE

De kanker wordt verwijderd uitgesneden met een bepaald volume omringend weefsel. Er bestaan verschillende chirurgische technieken op basis van de omvang, het stadium en de verspreiding van de kanker. Het volume longweefsel dat door de chirurg wordt verwijderd kan variëren van een deel van de long tot de volledige long.

Bijwerkingen:

Bloedingen of risico op een infectie zijn mogelijk. Ademhalingsproblemen zijn te verwachten maar kunnen na verloop van tijd verbeteren. Een raadpleging bij een onco-pneumoloog kan nuttig zijn. Uw arts zal u op alle bijwerkingen wijzen van de specifieke behandeling dat hij u voorschrijft.


CHEMOTHERAPIE

Deze behandeling maakt gebruik van één of meer van ongeveer 100 geneesmiddelen om de kankercellen te vernietigen zodat ze zich niet kunnen vermenigvuldigen. Soms wordt deze behandeling toegediend vóór de operatie om de tumor te doen krimpen of om de eventuele pijn te verlichten. De behandeling kan ook na de operatie worden toegepast om alle resterende kankercellen te vernietigen. Chemotherapie kan ook oraal worden toegediend of rechtstreeks intraveneus in het bloed worden ingespoten. De behandeling wordt meestal in het ziekenhuis toegediend in de vorm van behandelingen met regelmatige intervallen gedurende een vastgestelde periode. Uw zorgteam zal de geschikte duur van de chemotherapie bepalen.

Bijwerkingen:

De bijwerkingen zijn onder meer: haaruitval, verminderde eetlust, misselijkheid/braken, infecties, vermoeidheid, diarree of verstopping. Op basis van het geneesmiddel kunt u andere bijwerkingen krijgen, namelijk gevoeligheid voor warmte of koude, een brandend gevoel of tintelingen, voornamelijk in de handen en voeten. De meeste van deze effecten verdwijnen na afloop van de behandeling, maar bij bepaalde personen kunnen ze voortduren. Uw arts en/of zijn gespecialiseerd team van verpleegsters zal u op alle bijwerkingen wijzen van de specifieke behandeling dat hij u voorschrijft.


RADIOTHERAPIE

Deze behandeling maakt gebruik van stralen die vergelijkbaar zijn met röntgenstralen, maar in een sterke en geconcentreerde vorm. Radiotherapie kan op het uitwendige lichaam worden gericht of kan in een naald of een katheter worden geplaatst, en dan in uw lichaam worden ingebracht om de kanker te bestrijden.

Bijwerkingen:

Ze verdwijnen meestal na afloop van de behandeling. De bijwerkingen variëren volgens de locatie en de toedieningswijze van de stralen. De bijwerkingen zijn onder meer: haaruitval als de behandeling wordt toegediend ter hoogte van het hoofd, vermoeidheid, misselijkheid/braken en huidveranderingen, in het bijzonder lichte huiduitslag, blaarvorming of afschilfering. In het geval van bestraling ter hoogte van de thorax, kan de patiënt een tijdelijke ontsteking ter hoogte van de oesophagus vertonen en last van slikmoeilijkheden hebben. Deze symptomen evolueren vaak gunstig. Uw arts zal u op alle bijwerkingen wijzen van de specifieke behandeling dat hij u voorschrijft.


DOELGERICHTE THERAPIEËN

Deze nieuwe behandelingen worden bepaald op basis van de resultaten van de biopsie van kankercellen. Dit onderzoek heet moleculaire profilering of opsporen van mutaties, maar er zijn andere benamingen. De details van de tumorbiopsie geven de arts waardevolle indicaties over de manier waarop de therapie op specifieke mutaties of abnormale cellen kan worden gericht. Er bestaat een groot aantal beschikbare doelgerichte therapieën. Sommige van deze therapieën blokkeren de groeisignalen in de cellen, zodat ze zich niet kunnen ontwikkelen. Andere verhinderen dan weer dat zich nieuwe bloedvaten gaan vormen die de kankercellen kunnen voeden en ontwikkelen.

Bijwerkingen:

De belangrijkste bijwerkingen van doelgerichte therapieën zijn onder meer: diarree, leverproblemen, huiduitslag, droge huid, nagelveranderingen, problemen met littekenvorming van wonden en bloedstolling en verhoogde bloeddruk. Uw arts zal u op alle bijwerkingen wijzen van het specifieke geneesmiddel dat hij u voorschrijft.


IMMUNOTHERAPIEËN

Ons lichaam beschermt zichzelf tegen externe “aanvallen” (bacteriën, virussen,…) met behulp van zijn immuunsysteem. Kanker kan zich ontwikkelen, doordat de kwaadaardige kankercellen aan de natuurlijke, maar onvoldoende bewaking van het immuunsysteem zijn ontsnapt.

Terwijl de klassieke therapieën zich rechtstreeks richten tegen de tumor of tegen de bloedtoevoer naar de tumor, hebben immunotherapieën een indirecte werking door het opwekken van het immuunsysteem van de patiënt. Immunotherapieën hebben als doel om de natuurlijke immuunrespons van het organisme tegen de tumor te versterken, zodat het zelf de tumor kan herkennen en vernietigen. Hierbij worden immuuncellen in de lymfeknopen geactiveerd, waardoor ze, na migratie naar de tumor, tumorcellen kunnen herkennen en elimineren.

Bijwerkingen:

De belangrijkste bijwerkingen van immunotherapieën zijn immuungemedieerde bijwerkingen, zoals diarree, dikke darmontstekingen, longontstekingen, huiduitslag, endocrinologische aandoeningen en leverontsteking. Uw arts zal u op alle bijwerkingen wijzen van het specifieke geneesmiddel dat hij u voorschrijft.


PALLIATIEVE ZORG

Palliatieve zorg kan pijn en bepaalde symptomen verlichten bij kankerpatiënten, met of zonder behandeling. Soms wordt deze maatregel verward met actieve chemotherapie behandeling, of met de behandeling toegediend bij het levenseinde. Chemotherapie kan in palliatieve context worden toegediend indien geen genezing mogelijk is, maar wel een verlenging van het leven in degelijke toestand. Dit kan bijdragen aan het comfort van personen die andere behandelingen krijgen en hen helpen om de door hun arts voorgeschreven behandeling af te maken. Uw arts zal u op alle bijwerkingen wijzen van het specifieke behandeling dat hij u voorschrijft.