Een handleiding bij immunotherapie

 

Welke raad geef je het beste bij immunotherapie? Hoe ga je er zo goed mogelijk mee om? We gingen langs bij verschillende Belgische ziekenhuizen. We vroegen er aan verpleegkundigen hoe je best omgaat met immunotherapie.


TIP: Een handleiding bij immunotherapie

  • Treedt er een nevenwerking op, merk je nieuwe symptomen op, of voelt je lichaam vreemd aan? Contacteer dan je zorgteam. Doe dat zeker meteen bij buikloop of kortademigheid.
  • Nevenwerkingen kunnen eender wanneer optreden. Bij immunotherapie zijn nevenwerkingen onvoorspelbaar. Zelfs nadat de behandeling afgelopen is, laat je alle veranderingen die je opmerkt weten aan je arts.