Advies van het oncologische team

Ontdek tips en advies van verpleegkundigen, gespecialiseerd in longkanker. Zij zijn het aanspreekpunt vanaf de diagnose, tijdens de hele behandeling en tot aan de nazorg. Aarzel niet jouw oncologisch verpleegkundige te contacteren.

Het volgende advies is opgesteld in samenwerking met long onco-verpleegkundigen uit de volgende ziekenhuizen: AZ Alma, AZ Delta, AZ Sint-jan Brugge, UZ Gent, UZ Leuven, O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem, Jan Ypermanziekenhuis, AZ Groeninge Kortrijk en AZ Maria Middelares. We bedanken hen dan ook hartelijk voor hun medewerking.